novogradnja

Home / novogradnja/Poslovne vijesti / Izgrađen još jedan sustav javne odvodnje u Međimurskoj županiji

Izgrađen još jedan sustav javne odvodnje u Međimurskoj županiji

Međimurske vode d.o.o. uspješno su provele projekt izgradnje dijela odvodnog sustava „Zasadbreg“ (naselja Slemenice i Žiškovec) temeljem ugovora o izvođenju radova između Međimurskih voda d.o.o. Čakovec i Tegre d.o.o. Čakovec.

Konačna vrijednost radova iznosila je 10.510.212,13 kn (bez PDV-a). Grad Čakovec je sufinancirao projekt u iznosu od 1.454.760,60 kn.

Izvršeni su radovi na izgradnji gravitacijske sanitarne kanalizacijske mreže u duljini od 7.706 metara s pripadnim revizijskim oknima, tlačni cjevovodi u duljini od 2.144 m te četiri precrpne stanice, čime su omogućena 302 nova kućna priključka na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Izgradnja odvodnog sustava u naseljima Slemenice i Žiškovec trajala je pet godina. U početnom razdoblju financirana je ograničenim sredstvima iz redovnog godišnjeg programa Hrvatskih voda, da bi od 2015. godine, nakon uspješne prijave projekta na EU fond, bilo osigurano financiranje završetka projekta. Na taj način je omogućeno još povoljnije sufinanciranje projekta od strane Grada Čakovca.

U sklopu predmetnog projekta izvedeni su svi izvodi za kućne priključke do krajnjeg korisnika, a obaveza je korisnika financirati završetak priključka s kontrolnim oknom na parceli prema stvarnim troškovima.

Od početka 2018. godine u Međimurskim vodama krajnji korisnici podnose zahtjeve za priključenje i sklapaju ugovore o priključenju na javni sustav odvodnje. Prvi priključci počeli su se izvoditi od 15. siječnja 2018. godine.

novo.hr

foto: M.V.