Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti / Jamnica lani s gubitkom od 3,5 milijardi kuna, Ledo 2,8 milijardi kuna

Jamnica lani s gubitkom od 3,5 milijardi kuna, Ledo 2,8 milijardi kuna

Jamnica za prošlu godinu iskazuje gubitak prije oporezivanja od 3,5 milijardi kuna, Ledo 2,8 milijardi kuna, a Zvijezda 694 milijuna kuna, pokazuju podaci iz revidiranih financijskih izvješća tih tvrtki, čiji su gubici ponajprije rezultat knjiženja rezervacija za jamstva koje su te tvrtke dale Agrokoru i njegovim povezanim društvima.

Jamnica s gubitkom od 3,5 milijardi kuna

Tako Jamnica za prošlu godinu iskazuje gubitak prije oporezivanja od 3,5 milijardi kuna, u odnosu na gubitak od 284,3 milijuna kuna iskazan 2016. godine. 

Taj je gubitak ponajprije posljedica knjiženja rezervacija za izdana financijska jamstva u iznosu od 3,1 milijardu kuna, kao i ispravka vrijednosti potraživanja od povezanih društava u iznosu od 648 milijuna kuna.

Naime, iz Jamnice navode da je sukladno nagodbi koju je 6. srpnja potvrdio Trgovački sud u Zagrebu, Uprava te tvrtke knjižila rezervacije za obvezu po jamstvima po procijeni u EPM modelu (Entity Priority Model) u iznosu od 3,89 milijardi kuna. 

Po podacima iz izvješća, ukupni prihodi Jamnice u 2017. godini iznosili su 1,4 milijarde kuna, što je 7 posto manje nego godinu prije.

Ukupni su pak rashodi iznosili 4,9 milijardi kuna i značajno su viši nego 2016. godine kada su iznosili 1,8 milijardi kuna.

Iz Jamnice navode i kako operativna dobit normalizirana za jednokratni efekt knjiženja rezervacija za izdana jamstva i ispravaka vrijednosti potraživanja iznosi 268,6 milijuna kuna i za 30 posto je veća nego 2016.

Revizorsko izvješće za Jamnica grupu, koja obuhvaća još osam društava među kojima i Sarajevski kiseljak, Mg Mivelu ili Roto dinamic, pokazuje da je grupa za prošlu godinu iskazala gubitak prije oporezivanja u iznosu od 4,16 milijardi kuna, dok je gubitak u 2016. iznosio 255,6 milijuna kuna.

Gubitak Leda 2,85 milijarde kuna

Ukupni gubitak Leda prije oporezivanja iznosio je 2,85 milijardi kuna, dok je dobit prije oporezivanja bez utjecaja jednokratnih troškova iznosila 152,9 milijuna kuna, a prethodne godine 248,5 milijuna kuna.

Ukupni prihod je u 2017. godini iznosio 1,07 milijardi kuna, što je 18 posto manje nego godinu ranije. Poslovni prihodi Leda u 2017. godini bili su na razini od 1,05 milijardi kuna, a pad od 12 posto u odnosu na 2016. posljedica je nedostatka likvidnosti na početku 2017. godine, kaže se u izvješću.

Ukupni rashodi iznosili su 3,89 milijardi kuna, u odnosu na 1,61 milijardu kuna u 2016. godini. Osnovni razlog porasta troškova je knjiženje troškova rezerviranja za jamstva po kreditima sklopljenim prije otvaranja postupka izvanredne uprave, kaže se u izvješću.

Izuzme li se taj jednokratni trošak, poslovni rashodi su bili na razini 1,33 milijarde kuna.

Sukladno nagodbi unutar postupka izvanredne uprave u Agrokoru, u Ledu je knjižena obveza po jamstvima po procijeni u EPM modelu u iznosu od gotovo 3,15 milijardi kuna.

Knjiženjem tih jamstava Ledo je postao insolventan, s obzirom da nije zadovoljio zahtjevanu adekvatnost kapitala. Samim time, poslovanje društva će se, sukladno nagodbi, nastaviti osnivanjem novog hrvatskog društva koje neće biti pravni slijednik postojećeg društva, a na koje će se prenijeti sva imovina, svi ugovori, zaposlenici, dozvole i obveze nastale nakon postupka izvanredne uprave, napominje se u izvješću.

Gubitak prije poreza Ledo grupe, u kojoj je uz maticu još devet društava kćeri, prema konsolidiranim podacima, za 2017. godinu iznosio je 3,24 milijarde kuna.

Normalizirana dobit prije oporezivanja, bez utjecaja jednokratnih troškova te bez troškova rezerviranja za obveze s osnova jamstava, iznosi 294,9 milijuna kuna, ističu iz Leda.

Naime, kako navode u izvješću, iznos troškova rezerviranja za jamstva na ime kreditnih obveza po EPM modelu namirenja, a koji je teretio račun dobiti i gubitka iznosio je 3,06 milijardi kuna. Riječ je o jamstvima nastalim prije otvaranja postupka izvanredne uprave dok su jamstva za kredit koja je ugovorila izvanredna uprava knjižena na teret zadržane dobiti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima, napominje se u izvješću.

Zvijezda s gubitkom od 694,2 milijuna kuna

Zvijezda je, prema nekonsolidiranom izvješću, u 2017. godini imala gubitak od 694,2 milijuna kuna, dok je godinu ranije gubitak iznosio 125 milijuna kuna.

Lani je Zvijezda ostvarila 701,2 milijuna kuna ukupnih prihoda, pri čemu su prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu iznosili 513,3 milijuna kuna, a na inozemnom 171,5 milijuna kuna.

D.B./H

foto: arhiva.nh