Home /

Tag Archives: državni inspektorat

Vlada predlaže povratak Državnoga inspektorata

Vlada je u srijedu u Sabor uputila prijedlog zakona o Državnom inspektoratu po kojem bi Hrvatska početkom 2019. godine ponovno trebala dobiti Državni inspektorat koji će objediniti inspekcije koje se trenutno obavljaju u osam ministarstava, a novost je i da se blaži prekršaji ne bi kažnjavali radi li se o prvom propustu gospodarstvenika. Prema nacrtu, Državni inspektorat ponovno će se, nakon što je početkom…

Početkom 2019. vraća se ponovno Državni inspektorat

Hrvatska bi početkom 2019. godine trebala ponovno dobiti Državni inspektorat koji će objediniti inspekcijske poslove koji se trenutno obavljaju u osam ministarstava, a novost je i da se blaži prekršaji neće kažnjavati ako se radi o prvom prekršaju, rečeno je u srijedu u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.  U tom je ministarstvu, naime, predstavljen nacrt prijedloga zakona o Državnom…

Ministarstvo gospodarstva donosi novi zakon o državnom inspektoratu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uputilo je u javnu raspravu prijedlog novog zakona o državnom inspektoratu kojim bi se u cilju učinkovitijeg djelovanja trebali objediniti inspekcijski poslovi jer su dosad uočeni nedostaci u radu službi na suzbijanju nezakonitosti. U prijedlogu, koji je u javnoj raspravi do 13. listopada, stoji da je nužno donijeti novi zakon o…