Home /

Tag Archives: kebab

Nije sporan samo kebab, fosfat se godinama upotrebljava u prehrani

Zbog fosfatnih aditiva u popularnom kebabu digla se bura u Europskoj komisiji. Fosfati se mesu dodaju već desetljećima, a dio stručnjaka smatra da je on štetan. Drugi pak tvrde da je konzumacijom kebaba količina fosfata u organizmu zanemariva. O tome je ipak raspravljala Komisija i izglasovala da se zasad dopušta korištenje fosfata u mesu. O…