Home /

Tag Archives: moralna načela u tržišnom komuniciranju

K. Antolović: Moralna načela u tržišnom komuniciranju

Treba donositi odgovorne odluke U osmom i devetom poglavlju knjige Odgovorno oglašavanje sagledava se i interpretira etičko određenje kršćanstva i islama kao dvije najveće religije svijeta spram poslovne i prakse u tržišnom komuniciranju i iznalaze se zajedničke vrijednosti usklađene s aktualnim etičkim kodeksima struke te se izlaže model donošenja odgovornih odluka (pravno i etički ispravnih)…