eko industrija

Home / eko industrija/Poslovne vijesti / Tema muenchenskog sajma IFAT je prerada plastike na ekološki prihvatljiv način

Tema muenchenskog sajma IFAT je prerada plastike na ekološki prihvatljiv način

Njemački reciklažni sektor očekuje nove poslovne mogućnosti nakon kineske odluke o zabrani uvoza plastičnog otpada jer su sirovine dobivene reciklažom i namijenjene industriji prerade plastike i dalje jako tražene.

Od 1. siječnja u Kini je na snagu stupila zabrana uvoza plastike i drugog otpada za potrebe reciklaže..

Kina je zatvorila svoja vrata za plastični otpad, ali su sirovine dobivene reciklažom i namijenjene industriji prerade plastike i dalje jako tražene, pa i u Kini“, kaže Thomas Probst iz savezne Udruge za sekundarne sirovine i otpad na sajmu u Muenchenu.

Zato je bolje govoriti o novim mogućnostima, a manje o teškoćama, naglasio je Probst.

Tema je muenchenskog sajma IFAT, koji traje od ponedjeljka do petka, smanjenje plastičnog otpada i njegova prerada na ekološki prihvatljiv način.

Na sajmu izlaže 3.300 izlagača iz područja vodoopskrbe, odvodnje i reciklažne industrije. Očekuje se da će, između ostalog, raspravljati o zagađenju plastikom i mikroplastikom u oceanima i rijekama, te o mogućoj upotrebi tehnologije u rješavanju takvih problema.

K.A.

foto: epa