Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti/tehnologija / Europski parlament traži jedinstveni punjač za sve elektroničke uređaje

Europski parlament traži jedinstveni punjač za sve elektroničke uređaje

Europski parlament je na plenarnoj sjednici u Bruxellesu izglasao rezoluciju u kojoj traži uvođenje jedinstvenog punjača za sve elektroničke uređaje.

U rezoluciji koja je izglasana s velikom većinom glasova – 582 glasa za, 40 protiv i 37 suzdržanih – zastupnici traže od Komisije da do srpnja pripremi zakonodavni prijedlog kojim bi se propisala obveza jedinstvenog punjača ili da to učini kroz delegirani akt.

U direktivi o radio opremi donesenoj 2014., Vijeće i Parlament zatražili su uvođenje jedinstvenog punjača i dali ovlasti Komisiji da može uvesti takvu obvezu delegiranim aktom. Komisija može na temelju delegiranih ovlasti odobrenih u tekstu zakona samostalno unijeti promjene u tu direktivu pod uvjetom da ne mijenja ključne elemente toga zakona.

Komisija priprema i donosi delegirane akte nakon savjetovanja sa stručnim skupinama koje su sastavljene od predstavnika svih država članica. Nakon što Komisija donese akt Parlament i Vijeće obično imaju rok od dva mjeseca da iznesu sve prigovore. Ako to ne učine, delegirani akt stupa na snagu.

U slučaju da Komisija odluči izići sa zakonodavnim prijedlogom uslijedit će redoviti postupak. Redoviti postupak podrazumijeva da se na prijedlog Komisije očituju oba suzakonodavca – Vijeće i Parlament, koji svaki za sebe treba utvrditi svoje stajalište, a nakon toga se kreće u usuglašavanje tih stajališta. Kada se postigne  suglasnost slijedi izglasavanje postignutog kompromisa i tek onda zakon stupa na snagu.

K.A.

foto: pinterest