novogradnja

Home / novogradnja/Poslovne vijesti / Galeba će u muzej za 58,5 milijuna kuna pretvoriti tvrtka Dalmont iz Kraljevice

Galeba će u muzej za 58,5 milijuna kuna pretvoriti tvrtka Dalmont iz Kraljevice

Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave za obnovu i prenamjenu broda Galeb u muzej odabrana je ona tvrtke Dalmont iz Kraljevice od ukupno 58,5 milijuna kuna. Cijena izabrane ponude bez PDV-a je 46,8 milijuna kuna, potvrđeno je iz riječke Gradske uprave.

Tvrde da je stručno povjerenstvo u postupku javne nabave izvršilo pregled i ocjenu pristiglih ponuda, kojima je utvrđeno da ponuda ponuditelja Dalmonta iz Kraljevice u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi te je prema kriterijima za odabir ponude ocjenjena kao ekonomski najpovoljnija. Ako ne bude žalbi u roku od 15 dana, odluka postaje izvršna te se može pristupiti potpisivanju ugovora.

Gradsko vijeće Rijeke je 30. rujna odlučilo kreditno zadužiti grad za 44 milijuna kuna za dovršetak uređenja Palače Šećerane i broda Galeb, u sklopu zajedničkog EU projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine. Kreditno zaduženje prihvatilo je 18 vijećnika vladajuće koalicije i trojica vijećnika Liste za Rijeku, a protiv su bili vijećnici HDZ-a, Akcije mladih, Živog zida, Mosta, Hrvoje Burić i Marinko Koljanin.

P.T./hina

foto: wikipedia

Tagovi: