novogradnja

Home / novogradnja/Poslovne vijesti / Hrvatsko-slovenskom konzorciju prva faza gradnje CGO-a Lećevica

Hrvatsko-slovenskom konzorciju prva faza gradnje CGO-a Lećevica

Zajednica ponuditelja u kojoj su hrvatski Sarađen te slovenski GH Holding i VGP Drava Ptuj, projektirat će i u prvoj fazi graditi Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćeno je u srijedu.

Zajednička ponuda triju tvrtki od 155,6 milijuna kuna bez PDV-a bila je najpovoljnija na javnom natječaju. Na odabir se nitko nije žalio pa se uskoro kreće u potpisivanje ugovora. 

Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je 611,4 milijuna kuna, a projekt se sa 71 posto sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

U prvoj fazi realizacije očekuje se gradnja trafostanice koja će biti spojena na javnu energetsku mrežu, unutarnje prometnice te kanala i obodne prometnice oko odlagališta. Uredit će se infrastruktura potrebna za uredno funkcioniranje centra: vodovod, odvodnja, sabirni spremnici s crpnim stanicama za otpadne, krovne i hidrantske vode, infiltracijski jarci, energetika i telekomunikacije. Uredit će se i zelene površine i uvesti rasvjeta i videonadzor te će se osigurati protupožarni pojas. 

Izgradit će se i prostor za obradu građevinskog materijala, portirnica, mosna vaga, reciklažno dvorište, upravna zgrada, parkiralište za kamione i automobile, servisne zgrade, praonica vozila i benzinska postaja. 

Na dijelu odlagalištu otpada postavit će se brtveni i drenažni sloj, a svemu će prethoditi krčenje parcele i niveliranje terena prema potrebi.

“Odabir izvođača radova za projektiranje i građenje centra značajan je korak ka uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je ujedno i potvrda da je odluka o podjeli projekta na dvije faze realizacije, kako bi se ubrzala gradnja i maksimalno iskoristila dostupna bespovratna sredstva, bila ispravna. Potpisivanje ugovora te početak izvršenja ugovora očekujemo do kraja ove godine, a rok za dovršetak prve faze realizacije centra je 14 mjeseci”, izjavio je direktor Regionalnog centra čistog okoliša Ivan Vukorepa. 

Dodao je kako je pokrenuta i javna nabava za građenje tri pretovarne stanice i nadzor građenja, koje su također dio prve faze realizacije. 

Sarađen iz Stankovaca je jedna od vodećih građevinskih tvrtki u regiji Zadarske i Šibensko-kninske županije. Izvodi sve vrste građevinskih radova, a bavi se i eksploatacijom kamena, proizvodnjom betona i asfalta.

GH Holding iz Ljubljane jedno je od najvećih slovenskih građevinskih poduzeća koje realizira cjelovita projektna rješenja.

Drava, Vodnogospodarsko poduzeće Ptuj, tvrtka je koja je lani obilježila 70 godina rada tijekom kojih je bila uključena u poslove upravljanja vodama u slivu Drave, a u zadnje vrijeme i u jadranskom slivu te provedbu javne službe zaštite voda u Sloveniji.

T.R./H

foto: fah