Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti / HZMO objavio kada kreće isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj

HZMO objavio kada kreće isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj

Isplata nacionalne naknade za starije osobe od 150 eura za travanj ove godine korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama započinje u petak 17. svibnja, izvijestio je u srijedu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  (HZMO).

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 15.217 korisnika (78,91 posto žena i 21,09 posto muškaraca), za što je osigurano 2.251.120,71 eura iz Državnog proračuna.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti.

Ti su uvjeti da prijavitelj da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju; da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 300 eura; da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi; da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi ili da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

T.R./H

foto: fah