Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti / Od 147 tisuća poduzeća u realnom sektoru 99,7 posto čine mala i srednja

Od 147 tisuća poduzeća u realnom sektoru 99,7 posto čine mala i srednja

ZAGREB, 18. srpnja 2016. (novo.hr/hina) – U nefinancijskom dijelu hrvatskog gospodarstva, odnosno realnom sektoru, u 2014. godini bilo je aktivno 147.337 poduzeća s ukupno 999.419 zaposlenih osoba, pri čemu je najviše, 99,7 posto, bilo srednjih i malih poduzeća.

Svih tih 147 tisuća poduzeća iz realnog sektora, a radi se o djelatnostima industrije, građevinarstva, trgovine i nefinancijskih usluga, u toj je godini ostvarilo ukupan promet od 569 milijardi kuna te dodanu vrijednost od 155,9 milijardi kuna, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Od broja aktivnih poduzeća najveći je dio, 99,7 posto, pripadao skupini srednjih i malih poduzeća, uključujući mikropoduzeća, a u toj je skupini bilo zaposleno 69,7 posto ukupno zaposlenih u realnom sektoru.

Mikropoduzeća čine ona koja zapošljavaju manje od 10 osoba, mala zapošljavaju između 10 i 49, a srednja poduzeća izmađu 50 i 249 osoba.

Ta su poduzeća generirala više od pola dodane vrijednosti, 57,3 posto, nefinancijskoga poslovnog gospodarstva.

Iznadprosječni je doprinos skupine malih i srednjih poduzeća u stvorenoj dodanoj vrijednosti bio u djelatnostima usluga, građevinarstva, gospodarenja vodama i otpadom te trgovine.

Unutar skupine srednjih i malih poduzeća po brojnosti se izdvajaju mikropoduzeća, koja su činila 91,7 posto cjelokupnog nefinancijskog poslovnog gospodarstva.

Iako s najmanjim udjelom u broju aktivnih poduzeća, samo 0,3 posto, skupina velikih poduzeća, koju čine ona koja zapošljavaju više od 250 osoba, uvelike je pridonijela zaposlenosti, 30,3 posto ukupnog broja, i ostvarenoj dodanoj vrijednosti, 42,7 posto ukupne dodane vrijednosti.

Prerađivačka industrija najvažnija

Pritom je po broju zaposlenih osoba i ostvarenoj dodanoj vrijednosti i dalje bila najvažnija djelatnost prerađivačke industrije, u kojoj je bilo zaposleno 254.850 ljudi, odnosno 25,5 posto ukupno zaposlenih i u kojoj je ostvarena dodana vrijednost od 35,5 milijardi kuna, ili 22,7 posto ukupne dodane vrijednosti.

S druge strane, djelatnost trgovine imala je najveći udio u broju aktivnih poduzeća, 37.886 poduzeća ili 25,7 posto sviju, i ostvarenom prometu, 216,9 milijardi kuna, odnosno 38,1 posto ukupnog prometa.

Na razini nefinancijskog poslovnog gospodarstva u Hrvatskoj, 2014. godine ostvarena je prosječna proizvodnost rada od 156 tisuća kuna po zaposlenoj osobi.

Prosječna operativna bruto profitna stopa tog dijela gospodarstva, kojom se inače mjeri uspješnost i konkurentnost, iznosila je 12,3 posto, što je bilo povećanje od 0,6 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu.

Najviša je bila u djelatnostima poslovanja nekretninama, 40,5 posto, te industrijskim djelatnostima vezanima za rudarstvo i gospodarenje vodama i otpadom, 25,6 posto. Najmanja je bila u djelatnosti trgovine, 5,4 posto.