Home /

Tag Archives: broj fiskaliziranih računa

Pad broja i vrijednosti fiskaliziranih računa na godišnjoj, a rast na tjednoj razini

Podaci iz sustava fiskalizacije za prvi tjedan ožujka ove godine pokazuju pad broja i vrijednosti fiskaliziranih računa na godišnjoj razini, ali se na tjednoj razini bilježi rast pri čemu se otvaranje terasa kafića i restorana odrazilo na zamjetniji postotni rast i broja i vrijednosti fiskaliziranih računa u ugostiteljstvu i turizmu.  Po podacima koje je u…