Home /

Tag Archives: krivotvorena roba

Najviše krivotvorene robe kupuje se u Bugarskoj i Estoniji

Polovica mladih potrošača smatra da je prihvatljivo kupovati krivotvorenu robu – podaci su istraživanja Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo. Najviše krivotvorene robe kupuje se u Bugarskoj i Estoniji, a najmanje u Finskoj i Hrvatskoj. Istraživanje Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo pokazuje da samo 9 posto Hrvata radije odabire kopiju. Plagijate najmanje kupuju Finci….