Home /

Tag Archives: predstečajne nagodbe

Fina: Predstečajnu nagodbu dosad sklopilo više od 3.160 tvrtki i obrta

Pokretanje postupka predstečajne nagodbe od listopada 2012. do 16. studenog ove godine zatražilo je 8.959 tvrtki i obrta, od čega je njih 3.164 sklopilo nagodbu pred nadležnim trgovačkim sudom, pokazuju najnoviji podaci Financijske agencije (Fine). Prema zbirnim podacima Fine koji se odnose na razdoblje od stupanja na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, 1….

Predstečajnu nagodbu dosad sklopilo 3.098 tvrtki

U nešto više od pet godina postupak predstečajne nagodbe zatražilo je gotovo 9.000 tvrtki, pri čemu je 3.098 postupak završio sklapanjem nagodbe, i to najvećim dijelom pred trgovačkim sudovima u Zagrebu i Osijeku, pokazuju podaci Financijske agencije (Fina).  Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi stupio je na snagu početkom listopada 2012. godine, a od tada do 5….

Pokretanje postupka predstečajne nagodbe zatražilo 8.959 tvrtki i obrta

Pokretanje postupka predstečajne nagodbe od listopada 2012. godine zatražilo je  8.959 tvrtki i obrta od čega je njih 2.946 sklopilo nagodbu pred nadležnim trgovačkim sudom, pokazuju posljednji podaci Financijske agencije (Fina). Prema zbirnim podacima Fine koji se odnose na razdoblje od stupanja na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, 1. listopada 2012., do petka…