Home /

Tag Archives: šumarske i drvoprerađivačke djelatnosti

Natječaji za šumarske i drvoprerađivačke djelatnosti vrijedni 145 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede u petak je izvijestilo da su objavljeni 145 milijuna kuna vrijedni natječaji za modernizaciju šumarske i drvoprerađivačke djelatnosti, a riječ je o dva natječaja iz Programa ruralnog razvoja.  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je, naime, četvrti natječaj za provedba tipa operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”,…