Home /

Tag Archives: župani

Župani: Zdravstveni sustav ne mogu sanirati županije

U Ministarstvu zdravstva održan je sastanak sa županima oko sudjelovanja županija u podmirenju duga općih bolnica prema veledrogerijama, no župani upozoravaju da nemaju prostora u proračunima za sanaciju zdravstvenog sustava na čije cijene i organizaciju ne mogu utjecati. Župani su jednoglasno ocijenili nerealnim i neprihvatljivim zahtjeve Ministarstva da županije sudjeluju u podmirenju bolničkih dugova koji se u ukupnom iznosu penju i do 2,5…