Mobiteli

Home / Mobiteli/Poslovne vijesti/tehnologija

Sve vijesti

Njemačkim telekomima prijeti kazna

Njemački regulator upozorio je da bi mogao kazniti telekomunikacijske kompanije koje su prekršile obavezu iz ugovora o najmu frekvencijskog spektra i nisu u roku proširile infrastrukturu za brzi prijenos podataka. „Savezna mrežna agencija trenutačno namjerava uvesti novčanu kaznu do 50.000 eura po lokaciji”, stoji u dokumentu u koji je dpa imala uvid. U pitanju su lokacije koje…

Pet telekoma u javnoj dražbi za RF spektar za mobilne mreže – očekuje se oko 155 milijuna eura

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnost (HAKOM) počela je u ponedjeljak javnu dražbu za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra (RF) za mobilne mreže, za što će se nadmetati pet telekoma koji su ispunili sve propisane uvjete. Riječ je o provođenju postupka nadmetanja za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za mreže pokretnih komunikacija u frekvencijskim pojasevima 800, 900,…