Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti/tehnologija / Teleoperatori od 1. siječnja moraju omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način na koji je sklopljen

Teleoperatori od 1. siječnja moraju omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način na koji je sklopljen

S Novom godinom na snagu stupaju i nova prava za korisnike tele-usluga, odnosno nove obveze za operatore, piše Slobodna Dalmacija.

Među važnijim izmjenama koje idu u korist potrošača svakako je ona koja se tiče mogućnosti raskida ugovora e-mailom ili telefonom.

Od 1. siječnja 2020. godine operatori javnih komunikacijskih usluga obavezni su omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način, dakle, putem istih kanala komunikacije na koji omogućavaju sklapanje ugovora. U svojim općim uvjetima poslovanja dužni su detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem, kao i telefonom, uz to navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija, odnosno podaci za identifikaciju korisnika, te o kojoj se dokumentaciji i podacima radi.

Novost je i da su skraćeni rokovi za raskid usluge u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama s 12 na pet dana, kao i rokovi za promjenu operatora u navedenim mrežama s 45 na maksimalno 30 dana, čime se, također, ide na ruku potrošačima – navode iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Osim toga, od 1. siječnja mijenjaju se i prava korisnika u dijelu koji se odnosi na kvarove i nemogućnost ostvarivanja usluge. Dosad su se, naime, prava ostvarivala samo u slučaju kvara na opremi kad je operator bio obvezan otkloniti takav kvar u roku od pet dana.

N.H.

foto: pixabay