Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti/turizam / Vlada raspisuje natječaj za dodjelu koncesije u luci Urinj

Vlada raspisuje natječaj za dodjelu koncesije u luci Urinj

Vlada je u četvrtak odlučila raspisati natječaj za dodjelu koncesije s ciljem izgradnje i gospodarskog korištenje industrijske luke Urinj te pomorskog dobra izvan lučkog područja u općini Kostrena Barbara, a koji su i dio projekta rekonstrukcije riječke rafinerije nafte.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je zaprimilo pismo inicijative Ine za pokretanje postupka raspisa javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene –  industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u Kostrena Barbara.

Izgradnja luke posebne namjene Urinj i izgradnja kolne površine na pomorskom dobru izvan lučkog područja sastavni su dio projekta rekonstrukcije Ina Rafinerije nafte Rijeka, izgradnja postrojenja za proizvodnju i preradu nafte, luke, skladište i transportni sustav za koks u toj Rafineriji, objasnio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Koncesija se daje na razdoblje od 40 godina, računajući od dana sklapanja ugovora, a procijenjena vrijednost koncesije iznosi oko 800 milijuna kuna”, istaknuo je Butković, navodeći i da je ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju 124,5 tisuće metara kvadratnih.

Kazao je i da je početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade 2 kune po kvadratnom metru, odnosno po zauzetom pomorskom dobru 249 tisuća kuna godišnje, dok je početni promjenjivi dio koncesijske naknade 2 posto prihoda ponuditelja ostvarenog na koncesioniranom području.

Natječajnu dokumentaciju, kao i samu obavijest o namjeri davanja te koncesije objavit će u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, a ponude će primati na adresu Ministarstva u roku 30 dana od dana objave u oglasniku.

Inače, Ina je sredinom prosinca prošle godine objavila da je donesena konačna investicijska odluka o projektu obrade teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka, ukupan iznos te investicije u modernizaciju riječke rafinerije je oko četiri milijarde kuna, a početak rada tog postrojenja očekuje se u 2023. godini.

Taj projekt uz ostalo uključuje postrojenje za obradu teških ostataka, rekonstrukciju postojećih jedinica u rafineriji kao i novu luku sa zatvorenim skladištem koksa. 

Ina je već ishodila lokacijsku dozvolu (s pripadajućim izmjenama kojim je definirano jshođenje građevinskih dozvola po fazama, a za sljedeće faze potrebno je ishoditi koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, objašnjava se uz ostalo u Vladinu dokumentu. 

P.T./h

foto: novo.hr