Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti/turizam / Natječaj za direktora Glavnog ureda HTZ-a produljen na 60 dana

Natječaj za direktora Glavnog ureda HTZ-a produljen na 60 dana

Rok za prijavu na natječaj za izbor novog direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ) produljen je s prvobitnih 30 na 60 dana, dok su svi uvjeti koje trebaju ispuniti zainteresirani kandidati ostali nepromijenjeni.

Vidljivo je to iz natječaja za direktora Glavnog ureda HTZ-a koji je u petak objavljen u dnevnom tisku, dok je u natječaju u Narodnim novinama objavljenom krajem prošlog tjedna (NN 29/2017. od 31. ožujka) rok za prijavu bio 30 dana.

Uz natječaj objavljen danas u dnevnom tisku je i napomena kako “predmetni tekst sadrži izmjene i dopune natječaja koje je Turističko vijeća HTZ-a usvojilo na 15. sjednici održanoj 3. travnja 2017. godine”.

Kako se neslužbeno doznaje, rok za prijavu produljen je s 30 na 60 dana od objave u Narodnim novinama zbog traženja potencijalnih kandidata kako bi imali više vremena za pripremu prijedloga svog programa/plana rada za iduće četiri godine, što je jedan od uvjeta u natječaju.

U tom je prijedlogu, prema tekstu natječaja, potrebno obraditi teme koje se odnose na razvoj ponude i upravljanje destinacijom, strateško planiranje, brendiranje i marketing, te na organizaciju i aktivnosti mreže predstavništva HTZ-a u inozemstvu.

Od ostalih uvjeta koje trebaju ispuniti kandidati su završen diplomski studij, najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma, najmanje jedna preporuka prijašnjih poslodavaca, aktivno znanje jednog i poznavanje jednog svjetskog jezika.

Potencijalni kandidati trebaju imati i položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, koji, ako ga nemaju, trebaju položiti u roku od godinu dana od stupanja na rad.

Traži se i iskustvo s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije, poznavanje rada na računalu, uključujući i online alate i društvene mreže.

Inače, dosadašnji direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić razriješen je u veljači na osobni zahtjev, a tu funkciju obnaša do izbora novoga.

D.B./h

foto: hina

 

Tagovi: