Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti / Fina: Na e-dražbama u četiri godine prodane 1644 nekretnine i pokretnine

Fina: Na e-dražbama u četiri godine prodane 1644 nekretnine i pokretnine

Putem sustava e-dražbe u zadnjem je kvartalu prošle godine prodano 297 nekretnina i pokretnina, a u zadnje četiri godine odnosno od početka 2015. do kraja 2018. prodano ih je 1644, podaci su Financijske agencije (Fina) objavljeni u utorak.

Fina od 1. siječnja 2015. godine, u skladu s odredbama Ovršnog te poslije i Stečajnog zakona, a na temelju zahtjeva za prodaju koji joj dostavlja nadležno tijelo (sud, javni bilježnik, porezna i druga tijela), provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim i stečajnim postupcima te u postupcima osiguranja.

Prema Fininoj statistici, od početka listopada do kraja prosinca prošle godine održane su ukupno 1.184 elektroničke javne dražbe, u kojima se prodavalo 1.117 nekretnina i pokretnina. Za većinu tih nekretnina i pokretnina (automobila, kamiona, strojeva i sl.), točnije njih 820, nije bilo zainteresiranih kupaca, a nešto više od četvrtine njih ili 297 prodano je putem e-dražbe. 

U ovršnom je postupku u zadnjem kvartalu prošle godine prodano 125 nekretnina i pokretnina, većina njih, 81, u drugoj dražbi, dok su na prvoj dražbi prodana 43 predmeta, a jedan na četvrtoj elektroničkoj javnoj dražbi.

U stečajnom su postupku putem e-dražbe u zadnja tri mjeseca prošle godine prodana 171 nekretnina i pokretnina, pri čemu ih je najviše prodano u trećoj (65) i drugoj dražbi (53), dok je otprilike podjednak broj prodan u prvom odnosno četvrtom krugu (26 odnosno 27). 

Samo jedan predmet, i to u prvom krugu elektroničke javne dražbe, prodan je u postupku osiguranja, podatak je Fine.

Inače, tijekom zadnja tri mjeseca prošle godine Fina je objavila 4713 pismena (poziva, obavijesti, zahtjeva i slično) u postupcima e-dražbe, a u Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku upisano je 947 predmeta.

U četiri godine na e-dražbama prodane 1644 nekretnine i pokretnine

Od početka 2015. do kraja prošle godine u Očevidniku je upisano 4931 nekretnina i pokretnina, a u postupcima njihove prodaje je u aplikaciji javna objava objavljeno ukupno 37.223 pismena.

Za prodaju nekretnina i pokretnina u četiri su godine održane ukupno 8704 dražbe (riječ je o svim krugovima dražbi), a prodavalo se 4599 predmeta.

Putem e-dražbi u četiri je godine prodano nešto više od trećine ponuđenih nekretnina i pokretnina odnosno njih 1644, dok za 2.955 predmeta nije bilo interesa.

U ovršnim postupcima na prvoj je dražbi prodana 331 nekretnina i pokretnina, u drugom krugu prodane su 392, a u trećem i četvrtom krugu e-dražbe po jedan predmet.

U stečajnom postupku najviše je nekretnina i pokretnina prodano u trećem krugu dražbe, njih 317, potom u drugom 253, u prvom 211 te u četvrtom krugu 143 nekretnine ili pokretnine.

N.H.

foto: novo.hr

Tagovi: ,