Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti / Gradonačelnik Filipović predlaže povećanje poreza na dohodak u Rijeci

Gradonačelnik Filipović predlaže povećanje poreza na dohodak u Rijeci

Riječki gradonačelnik Marko Filipović rekao je u utorak da Gradskom vijeću predlaže povećanje poreza na dohodak od 22,4 do 33,6 posto, povećanje paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivanje na 199 eura, te paušala na kuće za odmor na pet eura po četvornom metru.

Filipović je na konferenciji za novinstvo naveo da su to ‘kompenzacijske mjere’ u Gradu Rijeci, koje prate posljednji paket mjera porezne reforme, kojim se, uz ostalo, ukida prirez na dohodak.

Naime, izmjenama devet poreznih zakona, koje je Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade, izglasao 28. rujna, hrvatskim građanima  trebale bi se povećati plaće. Izmjene, koje stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine, uz ostalo donose ukidanje prireza poreza na dohodak, povećanje praga za primjenu više stope poreza na dohodak te povećanje osobnog odbitka.

No, riječki gradonačelnik kaže da bi tom poreznom reformom, bez kompenzacijskih mjera, Grad Rijeka  izgubio oko 12 milijuna eura godišnje, što im je 18 posto planiranih prihoda u ovoj godini.

Predložena nova porezna stopa poreza na dohodak u Rijeci od 22,4 do 33,6 posto

Budući da se poreznom reformom ukida prirez, gradonačelnik Filipović predlaže da se temeljem dosadašnjih 20 posto poreza na dohodak i prireza od 12 posto u Rijeci – dobiva nova stopa poreza na dohodak – i to od 22,4 posto za niže kategorije, a 33,6 posto za više kategorije.

Time bi prosječna plaća zaposlenog s dvoje djece u Rijeci porasla za 31 euro mjesečno, ustvrdio je.

Paušalni porez po krevetu za iznajmljivanje povećao bi se sa sadašnjih 60 na 199 eura, a porez na kuće za odmor s 1,99 eura po četvornom metru na pet eura, ako taj prijedlog prihvati riječko Gradsko vijeće.

“Želimo što više izjednačiti porezno opterećenje za dugoročni najam, odnosno podstanarstvo, i kratkoročni najam u turizmu”, izjavio je Filipović.

“To je smjer kojim želimo ići, veće oporezivanje imovine i kapitala, a manje radnika”, rekao je.

Predloženo povećanje paušala po krevetu za iznajmljivanje donijelo bi dodatnih oko 500 tisuća eura godišnje u gradski proračun, jer se očekuje povećanje sa sadašnjih 272 tisuće eura, temeljem dosadašnjih 60 eura po krevetu, na više od 700 tisuća.

Želimo potaknuti da se vlasnici stanova i apartmana više bave dugoročnim iznajmljivanjem, dodao je Filipović.

Ovi gradonačelnikovi prijedlozi ‘kompenzacijskih mjera’ uputit će se na javno savjetovanje, a potom Gradskom vijeću na usvajanje.

O gradnji novog nogometnog stadiona na Kantridi

Upitan o mogućnosti gradnje novog nogometnog stadiona na Kantridi, o čemu se ponovno intenzivnije govori u Rijeci, Filipović je rekao da su u vrlo dobrim odnosima s predsjednikom i većinskom vlasnikom HNK Rijeke Damirom Miškovićem te on, kao gradonačelnik i predstavnici kluba zajedno kontaktiraju s potencijalnim investitorima.

Postoji želja za izgradnjom kompleksa stadiona, koji mora uključivati i popratne sadržaje, kako bi bio isplativ, naveo je Filipović. Za to bi bilo nužno mijenjati prostorne planove, provjeriti status pomorskog dobra dijela prostora. Grad Rijeka je vlasnik zemljišta na kojem je sadašnji stadion i prostora istočno od njega, dodao je.

P.T./H

foto: fah