novogradnja

Home / novogradnja/Poslovne vijesti / Odbačena žalba Aktora na odluku da pristupne ceste Pelješkom mostu gradi J&P Avax

Odbačena žalba Aktora na odluku da pristupne ceste Pelješkom mostu gradi J&P Avax

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila je žalbu tvrtke Aktor na odluku Hrvatskih cesta da pristupne ceste Pelješkom mostu gradi grčki J&P Avax i to zbog premalo uplaćenog novca za pokretanje žalbenog postupka, objavljeno je na stranicama te komisije.

Posao gradnje pristupnih cesta Pelješkom mostu, dionicu Duboka – Sparagovići/Zaradeže, dobila je tvrtka J&P Avax, a na tu su se odluku Hrvatskih cesta kao investitora žalili grčki Aktor i austrijski Strabag. 

Cijena koju je ponudio J&P Avax iznosi 464,9 milijuna kuna bez PDV-a, a dionica koja će se graditi dugačka je 12 kilometara.

Inače, vrijednost izgradnje dionice Duboka – Sparagovići/Zaradeže bila je procijenjena na 482 milijuna kuna bez PDV-a.   

Žalba Aktora, stoji u odluci Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, odbijena je jer je sadržavala dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 13.490 eura, a što je na računu Državnog proračuna RH evidentirano kao uplata od 99.778,65 kuna. No, žalitelj je trebao platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u visini od 100.000 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60 milijuna kuna.

Poznato je da je u postupku javne nabave pristiglo sedam ponuda, od kojih su četiri ocijenjene kao valjane. Aktor je za taj posao dao ponudu vrijednu 464,6 milijuna kuna 

Predviđeni rok za izvođenje radova je 33 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, dok je referentan rok Hrvatskim cestama za završetak svih radova 31. siječnja 2022. godine.

Isti se odnosi na rok završetka radova na sve četiri faze opsežnog projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom.

Žalbu Strabaga Komisija još nije riješila.

P.T./hina

foto: scr.arhiva