Poslovne vijesti

Home / Poslovne vijesti / Savjet Hanfe: Na razini EU uspostavit će se harmonizirani regulatorni okvir za crowdfunding

Savjet Hanfe: Na razini EU uspostavit će se harmonizirani regulatorni okvir za crowdfunding

Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici u petak je raspravljao o prijedlogu Uredbe EU parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (tzv. crowdfunding) te još nekoliko tema iz područja financija, priopćeno je iz Hanfe. 

Savjet je tako razmatrao i izmjene europske direktive u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (MID), promjenama koje će za rad osiguratelja donijeti primjena računovodstvenog standarda IFRS17. Bilo je riječi i o prijedlozima izmjena Zakona o leasingu te ključnim novostima u vezi prijedloga direktive Europskog vijeća i parlamenta o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (tzv. NPL Direktiva), navodi se u priopćenju sa sjednice tog savjetodavnog tijela Hanfe.

Iz Hanfe u priopćenju podsjećaju da je Europska komisija 2018. godine izradila prijedlog Uredbe o europskim pružateljima skupnog financiranja (tvz. crowdfunding platforme) kako bi se na razini Europe uspostavio harmonizirani regulatorni okvir te pospješio pristup alternativnim izvorima financiranja za male i srednje poduzetnike i start-up poduzeća.

“Raspravi koja je uslijedila značajno je doprinijela i Hrvatska. U listopadu/studenom ove godine bit će nastavljen trijalog, a do njegova završetka ne može se sa sigurnošću reći kako će izgledati konačan tekst uredbe niti kada će ona točno stupiti na snagu”, ističu iz Hanfe.

Kako objašnjavaju, Europsko vijeće ide za tim da se uklone prepreke za crowdfunding platforme koje djeluju prekogranično, daju posebno prilagođena pravila za subjekte koji se bave crowdfundingom te usvoji zajednički regulatorni okvir kako bi se osigurala visoka razina zaštite ulagača na području cijele EU. Iako će se tom uredbom urediti velik dio pružanja usluga grupnog financiranja na razini EU, u onom dijelu koji uredba neće pokriti primjenjivati će se i dalje nacionalni regulatorni okviri.

U Hrvatskoj je, predvođena postojećim sudionicima crowdfunding tržišta, pokrenuta inicijativa za usvajanje nacionalnog okvira za crowdfunding, navodi se u priopćenju.

Po pitanju izmjene Direktive 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila, članovi Savjeta Hanfe raspravljali su o pitanjima važnima za osiguranike i osiguratelje u Hrvatskoj – od proširenja obaveze osiguranja na neregistrirana lakša motorna vozila i vozila koja sudjeluju u motosportskim aktivnostima, preko utjecaja na opterećenje nacionalnog garancijskog fonda pa do troškova unaprjeđenja sustava kontrole poštivanja obveze obveznog osiguranja. 

U raspravi o promjenama Zakona o leasingu među prijedlozima je i onaj o nadopuni same definicije leasinga, a kako bi se ubuduće naglasila razlika između poslova leasinga i poslova dugoročnog najma.

Uz to, članovi Savjeta Hanfe upoznati su i s ključnim novostima koje bi mogao donijeti prijedlog direktive Europskog vijeća i parlamenta o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (tzv. NPL Direktiva). Ta će se direktiva odnositi na regulaciju sekundarnog tržišta kupnje i servisiranja nenaplativih bankarskih kredita, a regulirat će licenciranje i nadzor kupaca takvih kredita te uvjete koje će oni morati ispunjavati. Cilj donošenja direktive je zaštita prava potrošača, ističu iz Hanfe.

Inače, Savjet Hanfe savjetodavno je tijelo te Agencije koje daje mišljenja, stručne i znanstvene savjete radi razvoja i unaprjeđenja nadzorne prakse. Savjet ima devet članova – predsjednik Upravnog vijeća Hanfe (po službenoj dužnosti), pet članova biraju predstavnici udruga subjekata nadzora pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a tri člana imenuje Vlada.

P.T./hina

foto: Hanfa